บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST เปิดบทวิเคราะห์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ชี้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต พร้อมออกมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่ (“e-Refund”) ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการกระตุ้นภาคบริโภคในประ…