วันที่ 9 ม.ค. 2567 แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก แจ้งว่า กองทัพบก (ทบ.) จะเคลื่อนย้าย "อาวุธและ ยุทโธปกรณ์" สำหรับการจัดแสดงกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ กองบัญชาการ…