นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา เตรียมเชิญผู้จำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาหารือถึ…