นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า อยากฝากรัฐบาลใหม่ในเรื่องนโยบายพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยอย่าเอาราคาพลังงานที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยที่ผ่…