สุดาวรรณ รัฐมนตรีกีฬาฯ ร่วมส่งทัพกีฬาคนพิการไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมส่งทัพกีฬาคนพิการไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) , นายสาธิต บุญทอง กรรมการ กกท.,นายชาญชัย สุขสุวรรณ กรรมการ กกท. ออนไลน์ สล็อต และนายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณประตู 5 Row J ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจาก จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยได้แสดงความสามารถในวงการกีฬา แล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและ ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตั้งใจ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รักษากฎ กติกา มารยาท และการให้อภัย ทั้งในสนามและนอกสนามแข่งขัน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 4 สมาคม และการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นกําลังสําคัญในการเตรียมจัดการความพร้อมต่างๆ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทย โดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 4 สมาคมกีฬา จํานวน 22 ชนิดกีฬา 424 รายการ โดยมี สมาคมกีฬา เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม รวม 491 คน ประกอบด้วย นักกีฬา 307 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม 184 คน และเดินทาง โดยสายการบิน Thai Airway รุ่น Boeing 777-200ER เที่ยวบินที่ TG 8067 และ TG 8069 แบบเช่าเหมาลํา

สุดาวรรณ รัฐมนตรีกีฬาฯ ร่วมส่งทัพกีฬาคนพิการไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4