พบ“กากแคดเมียม” สารก่อมะเร็ง 1.5 หมื่นตันซุกโรงงานย่านสมุทรสาคร

วันที่ 4 เม.ยคำพูดจาก JOKER123 สล็อตเว็บตรง. 2567 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ และ ตำรวจสอบสวนกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นข่าวพบกากแคดเมียมกว่า 15,000 ตัน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่บริเวณซอยกองพนันพล ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า บริษัทแห่งนี้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานโดยประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆ

พบกากแคดเมียมและกากสังกะสีบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็คสีขาว ประมาณ 1,636 ถุง น้ำหนักประมาณ 15,000 ตัน มีทั้งอยู่ในอาคารและอยู่ภายนอกโรงงาน

ซึ่งส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารนำไปเก็บไว้ในโรงงานโดยด่วน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษที่ร่วมตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ากากแคดเมียมและกากสังกะสีดังกล่าวจะผสมด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 30% เพื่อทำลายฤทธิ์ และอยู่ในสถานะแข็งตัว หากเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดและไม่มีการชำระล้าง จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานเป็นระยะเวลา 90 วัน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สั่งให้นำกากแคดเมียมและกากสังกะสีทั้งหมดกลับไปฝังกลบในบ่อเก็บตามเดิมที่ต้นทาง จ.ตาก อายัดกากแคดเมียมและกากสังกะสีที่ทั้งหมดอยู่ภายในโรงงาน และมีคำสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ห้ามนำกากแคดเมียมและกากสังกะสีเข้าสู่กระบวนการผลิต ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานเก็บ และดำเนินคดีฐานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครดำเนินคดีกับผู้ประกอบการตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ในฐานความผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 โดยไม่บริหารจัดการ

และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย, กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บตัวอย่างน้ำในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงานไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อน จะทราบผลใน 2 สัปดาห์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจคัดกรองและตรวจหาสารแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงานโรงงานว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ จะทราบผลใน 1 สัปดาห์, องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบอาคารโรงงานว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการสืบสวนการกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว อีกด้วย