บล.เกียรตินาคินภัทร โอนคืนหุ้น STPI สัดส่วน 10.30% เข้าพอร์ต “อนุทิน”

“อนุทิน” ยันภูมิใจไทยไม่เกี่ยวปมหุ้น ITV ชี้“นิกม์”ทำในฐานะประชาชน

“อนุทิน” มอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย สั่งปราบผู้มีอิทธิพล

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด หรือ STPI แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวน 164,590,285 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.30% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66

เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

ทั้งนี้การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นการรับโอนเนื่องจากความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามสัญญาจัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นของรัฐมนตรี

โดยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีสามารถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด ได้ไม่เกิน 5% ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทนั้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ซึ่งหากรัฐมนตรี ถือหุ้นเกิน 5% จะต้องโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับนิติบุคคุลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นตามกฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำหรับ บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิอแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โรงงานสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ขณะเดียวกันยังมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย

หุ้น STPI ปิดตลาดภาคเช้า 19 ก.ย. 66 ราคาอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหุ้น มูลค่าปรับลดลง 5.7% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

วันสุดท้าย! “เทศกาลคเณศจตุรถี” ฤกษ์มงคลบูชาพระพิฆเนศ

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลชายไทย ทำศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 พีพีทีวี ยิงสด

เช็กโปรแกรมบอลไทย U23 เอเชียนเกมส์ พีพีทีวี ยิงสดทุกนัด