คาด 7 วันสงกรานต์ เที่ยวบินคึกคัก! ว่อนฟ้า 14,180 ไฟลต์ เพิ่มขึ้น 66%

เมื่อวันที่ 10 เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 66 จะมีการเดินทางทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคาดการณ์ว่า จะมีเที่ยวบินรวม 14,180 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,026 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 65 ประมาณ 66% อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ต้นปีเป็นไปในทิศทางที่ดี ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 2,000 เที่ยวบินต่อวัน ในขณะที่สงกรานต์ปีนี้จะมีเที่ยวบินเฉลี่ย 2,026 ต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายณพศิษฏ์ กล่าวต่อว่า หากเปรียบเทียบเที่ยวบินในช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 บวท. ให้บริการจราจรทางอากาศรองรับเที่ยวบินถึง 3,000 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่า บวท. สามารถให้บริการทุกเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดเตรียมมาตรการและความพร้อมด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) การประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มสภาพการจราจรทางอากาศล่วงหน้า

มาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล สภาพการจราจรทางอากาศ และข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ ความพร้อม ด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้บริการจราจรทางอากาศด้วยความปลอดภัย และลดความล่าช้าในช่วงเวลาที่การจราจรแออัด รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยาน สายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางทุกเที่ยวบินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.